Home > Başyapıtlar > Burçlar kuşağı

Burçlar kuşağı

May 31st, 2012

Kimileri hayatının devamını şekillendirmek, kimileri ise sadece merakından ilgilenir burçlarla. Oysa ki İlkçağlardan Aydınlanma Çağı’na kadar; devletlerin, imparatorlukların politikalarının konuşulduğu meclislerde birer koltuk sahibiydiler astrologlar.Birçok krala ve padişaha yön vermişlerdir. Sefere ne zaman çıkılacağından tutun, ne zaman tahta çıkış merasimi düzenlenmesi gerektiğine kadar her adımda söz sahibi oldular.

Kültür ve coğrafyalarda farklı isimlerle anılagelmiş astrologların ünvanları. Orta Asya’da şamanlar bu görevi yaparken, Orta Doğu’da müneccimler almıştır yerlerini. Kahin, falcı, astrolog olarak adlandırılmışlar. Günümüzde de birçok inananı ve meraklısı olduğundan gazete ve dergilerin bir köşesinde yerlerini almışlar. Eskiden sadece krallara hizmet eden bu bilim, bugün herkese hitap eder hale gelmiş.

Pluscanvas.com; her dönemin en güzel eserlerini, evrensel bir başyapıt olarak kabul ediyor ve herbiri şaheser olarak kabul edilen tabloları canvas tablo olarak duvarlarınıza taşıyor. Her iç mekan tasarımı için farklı ölçü seçenekleri ile, birbirinden farklı dekoratif tablo bulunduran Tablo Galerisi ve İmaj Bankası Pluscanvas.com’da.

Comments are closed.